1.150.000 2.500.000
 400.000 3.700.000
 450.000 3.200.000
 1.250.000
 2.850.000
 2.700.000
 1.650.000
 1.400.000
-13%
 3.500.000
-12%
 2.150.000
-50%
 300.000
-51%
 320.000
-50%
 300.000
-17%
 1.500.000
 2.650.000
-11%
 1.950.000
 380.000 3.200.000
-9%
 1.550.000
 2.350.000
-10%
 3.100.000
-6%
 450.000 3.800.000
-5%
 450.000 3.750.000
 360.000 3.100.000
 1.300.000

Bạn đang ở độ tuổi chính của sự nghiệp. Bạn không cần phải ồn ào đi chơi nơi đông người. Bạn chỉ cần mùi hương nhẹ nhàng dành cho gia đình. Chai nước hoa mang phong cách quý bà sẽ dành cho bạn. Thơm ngọt ngào nhẹ nhàng không ôn ào rất đậm đà sang trọng. Hãy trở thành những quý bà thanh xuân không bao giờ già đi với những chai nước hoa này.