-5%
-9%
 450.000 Giá từ:  450.000
-20%
 330.000 Giá từ:  290.000
-7%
 650.000

Khái niệm mỹ phẩm là gì?

Mỹ phẩm (tiếng anh: Cosmetics) là những chất hoặc sản phẩm được dùng để trang điểm hoặc thay đổi diện mạo hoặc mùi hương cơ thể người.