400.000 Giá từ:  400.000
-3%
Original price was: ₫ 6.200.000.Current price is: ₫ 6.000.000.
-1%
Original price was: ₫ 6.900.000.Current price is: ₫ 6.800.000.
-6%
Original price was: ₫ 6.900.000.Current price is: ₫ 6.500.000.
-4%
Original price was: ₫ 5.500.000.Current price is: ₫ 5.300.000.
 750.000 Giá từ:  750.000
-6%
 950.000 Giá từ:  950.000
 550.000 Giá từ:  550.000
 580.000 Giá từ:  580.000
 620.000 Giá từ:  620.000
-4%
Original price was: ₫ 5.400.000.Current price is: ₫ 5.200.000.
 33.000.000
 3.300.000
-8%
 230.000 Giá từ:  230.000
-7%
 450.000 Giá từ:  450.000
 3.100.000
 350.000 Giá từ:  350.000
 300.000 Giá từ:  300.000
 400.000 Giá từ:  400.000
 510.000 Giá từ:  510.000
 510.000 Giá từ:  510.000
 1.800.000
 200.000 Giá từ:  200.000
 1.500.000
 180.000 Giá từ:  180.000
 60.000
 60.000
 60.000
 60.000

Nước Hoa Niche là gì ?

Nước hoa niche là Nước hoa từ các công ty (nhỏ hơn) chỉ sản xuất nước hoa (và đôi khi các sản phẩm có mùi thơm khác như nến). Họ thường thuê các nhà sản xuất nước hoa bên ngoài để tạo ra nước hoa của họ.