Gỗ tuyết tùng: Một loại gỗ có hương thơm đặc trưng và được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm nước hoa.