950.000 Giá từ:  950.000
 480.000 Giá từ:  480.000
 1.950.000 Giá từ:  1.950.000
 320.000 Giá từ:  320.000
 2.500.000

Gỗ tuyết tùng: Một loại gỗ có hương thơm đặc trưng và được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm nước hoa.